NAGRADNA IGRA PURASANA SUPERFRUITS

NAGRADNA IGRA PURASANA SUPERFRUITS

PRAVILA NAGRADNE IGRE PURASANA SUPERFRUITS

1. ČLEN

Organizator nagradne igre »PURASANA SUPERFRUITS« je podjetje Victus d.o.o., Nova ulica 24, 2000 Maribor. Nagradna igra poteka od 7.7. 2017 do vključno 11.7.2017 na Facebook strani https://www.facebook.com/BodifitTrgovina/. Nagradna igra ni sponzorirana s strani Facebooka in ni povezana s Facebook-om kot podjetjem.

 

2. ČLEN

Pravila o poteku nagradne igre bodo objavljena na spletni strani WWW.BODIFIT-SHOP.COM, na http://bodifit-shop.com/index.php?route=blog/article&article_id=171.

 

3. ČLEN

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki bodo med 7. 07.2017 in 11.07.2017 delili objavo, izbrali svoj okus sadja,  všečkali stran in v komentar označili prijatelja. Nagradna igra se zaključi 11.7. 2011 ob 16.00 uri. Dne 11.7.2017 bomo naključno izžrebali in razglasili  prejemnika nagrade, ki bodo o tem obveščen.

V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije (fizične osebe). 2-članska komisija bo naključno izžrebala 1 nagrajenca in ga o tem osebno obvestila prek socialnega omrežja Facebook. Žrebanje bo potekalo v prostorih podjetja Victus d.o.o., Preradovičeva ulica 22, 2000 Maribor.

Sodelujoči se s sodelovanjem strinjajo, da lahko objavimo njihovo ime s profila, s katerim so sodelovali v nagradni igri, na Facebook strani https://www.facebook.com/BodifitTrgovina/.

 

4. ČLEN

V nagradni igri strokovnim članom Bodifit programa in zaposlenim v podjetju Victus d.o.o. ni dovoljeno sodelovati. Za sodelovanje v nagradni igri ni starostne omejitve.

 

5. ČLEN

Žrebanje nagrad ne bo javno in bo potekalo 12. 7. 2017 ob 11. uri v prostorih podjetja Victus d.o.o. v Mariboru. Izžrebane bodo naslednje nagrade:

- 1. nagrada: Purasana Goji berries ali Purasana Cran berries ali Purasana Golden berries (vrednost 14,15 eur)


Komisijo za nadzor nagradne igre sestavlja dvo-članska komisija: Tara Bertoncelj in Nadja Krajnc. Komisija po elektronskem žrebu sestavi zapisnik, iz katerega je razviden nagrajenec/-ka in nagrada.

 

6. ČLEN

Pred izročitvijo nagrad mora organizator s strani nagrajencev v roku treh (3) dni po razglasitvi prejeti potrebne osebne podatke: Ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko, davčno izpostavo in davčno številko. Posredovanje vseh teh podatkov na e-mail je pogoj za izročitev nagrade prejemniku. Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrade niso prenosljive, zamenjava nagrade ni mogoča.

Ob prevzemu nagrad so nagrajenci dolžni predložiti dokument s sliko za ugotovitev istovetnosti ter svojo davčno številko, saj je nagrajenec po Zakonu o dohodnini davčni zavezanec. Posredovanje vseh teh podatkov na e-mail je pogoj za izročitev nagrade prejemniku. Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrade niso prenosljive, zamenjava nagrade ni mogoča.

 

7. ČLEN

Plačilo vseh davkov od nagrad je odgovornost organizatorja, ki za nagrajenca od vrednosti nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi ter nagrajencu pošlje potrdilo o vrednosti nagrade za morebitno dohodninsko napoved. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam.

 

8. ČLEN

Organizator ne nosi nobene odgovornosti niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami okrog lastništva izžrebanih nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi uporabnika oz. njeni uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v elektronskem sporočilu, ki ga organizator prejme od nagrajenega. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator nagradno igro odpove. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

 

9. ČLEN

Vsak sodelujoči je seznanjen s pravili nagradne igre. S posredovanimi podatki, ki jih posameznik posreduje za namen sodelovanja v nagradni igri »PURASANA SUPERFRUITS« v skladu s pogoji sodelovanja v nagradni igri, se posameznik strinja, da organizatorju kot upravljavcu oziroma uporabniku dovoljuje, da lahko osebne podatke posameznika obdeluje ter vodi, vzdržuje, hrani in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov vse v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 86/2004, 67/2007). Osebni podatki posameznika se bodo obdelovali (zbiranje, vpis, urejanje, shranjevanje, vpogled, uporaba, drugo dajanje na razpolago) z namenom uporabe pri prodajnih procesih, raziskavah in obveščanju o dogodkih. Uporabnik osebnih podatkov bo le-te zavaroval v skladu z ZVOP-1. Če je nagrajenec mladoletna oseba, morajo njegovi starši oziroma zakoniti zastopnik pisno odobriti prevzem nagrade.

10. ČLEN

Podjetje Victus, d.o.o., lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Pravila in spremembe pravil bodo objavljene v upravni pisarni in na spletni strani http://bodifit-shop.com/index.php?route=blog/article&article_id=171.

 

11. ČLEN

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno sodišče v Mariboru.

 

12. ČLEN

Pravica do predaje nagrade zastara v roku 30 dni od objave nagrajencev na spletni strani. Po preteku tega roka zastara pravica do izdaje dobitka.

 

13. ČLEN

Pravila veljajo od 7. 7. 2017 dalje.